Va rog sa descarcati si sa studiati materialele urmarind si indicatiile si testele pe care o sa vi le dau pe parcurs!

NOU !!! Rezolvarea subiectului la geografie Bacalaureat iulie 2017 NOU !!!NOU !!! Rezolvarea subiectului la geografie Bacalaureat iulie 2016 NOU !!!

Iata rezolvarea subiectelor de la proba de geografie de azi 08 iulie 2016. Puteti confrunta cu ceea ce va amintiti ca ati facut. SUCCES!REZOLVAREA SUBIECTULUI DE LA SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2016
Orase_rauri_regiuni.jpg

NOU !!! Rezolvarea subiectului la geografie Bacalaureat iulie 2015 NOU !!!


Am completat succint rezolvarea subiectelor de la proba de geografie de azi 03 iulie 2015. Puteti confrunta cu ceea ce ati facut. SUCCES!

MATERIALE NOI !!!Descarcati schemele pentru caracterizarile statelor vecine pe care le completati:Nou!!! Statele vecine Romaniei

Statul
CARACTERISTICI
UCRAINA
UNGARIA
SERBIA
BULGARIA
REPUBLICA MOLDOVA
Poziţia geografică
Stat în Europa de Est
Stat în Europa Centrală
Stat în Europa Sudica
Stat în Europa Sudica
Stat în Europa Centrală
Limite
N – Belarus, Rusia
E – Rusia
S – M. Neagră; Rep. Mol-dova, România
V – Ungaria, Slovacia
N – Slovacia,
E – Ucraina, România
S – Serbia, Croaţia
V – Slovenia, Austria
N – Ungaria, România
E – Bulgaria
S – Macedonia, Albania
V – Muntenegru, Bosnia-Herţegovina; Croaţia
N- România
E – M. Neagră
S – Turcia, Grecia
V – Macedonia, Muntenegru, Serbia
N şi E – Ucraina
V – România
Suprafaţa
603.700 km2
93.030 km2
88.361 km2
110.912 km2
33.843 km2
Populaţia
46.710.816 loc.
9.981.334 loc.
10.147.398 loc.
7.385.367 loc.
4.466.706 loc
Principalele
oraşe
Kiev, Harkov, Odessa, Lvov, Krivoi Rog
Budapesta, Debrecen, Szeged, Pecs, Gyor
Belgrad, Priştina, , Novi Sad
Sofia, Varna, Burgas, Ruse, Plovdiv, Vidin
Chişinău, Tighina, Soroca, Ungheni
Caracteristicile

reliefului
Cuprinde 3 trepte de relief ;
Mţii sunt marginali în SV şi S în Pen. Crimeea
Câmpia ocupă 2/3 din suprafaţa ţării;alt. medie 150-200 m; 98% din terit. are alt < 400 m
Treptele reliefului urcă de la N la S ;Alt max. vf. Daravica = 2656m
Relief variat : muntos în centru şi SV ; deluros în NE ; câmpie – N şi SE
Relief predominant de podiş cu altitudini reduse (200 – 300 m)
Unităţile majore de relief
-munţi: Carpaţii Păduroşi ; Mţii. Crimeii (Iaila) ;
Pod. Volîno-Podolic, Colinele Doneţului ;
- C. Mării Negre ; C. Niprului
-masive scunde sub 1000m- Mţii Bakony (NV) şi mţii. Mecsek (S) ;mţii. Matra (NE) – ramificare a Carpaţilor ; - C. Kisalfold (NV);
- C. Dunării Mijlocii (Mezofold);
(C. Panonică) ; C. Tisei (Alfold)
- C. Voievodinei (parte a C. Panonice) ; C. Moraviei ;
- Alpii Dinarici ; Carpaţii Serbiei ;
- Câmpia Înaltă a Dunării, C. Traciei Superioare
- Mţii. Balcani, Mţii Rila (alt max = 2925 m) ; Mţii Stara Planina, mţii Sredna Gora, mţii Rodopi
Pod Nord Moldovenesc (parte a Pod. Moldovei)
Pod. Codru,
Pod Nistrului
Pod. Central Moldo-venesc
Clima
Climat temperat continental ; continenalismul se accentuează pe direcţia V – E ; În Pen. Crimeea, climat subtropical (to med a lunii ian = 2o – 4oC)
Întâlnirea a 3 zone climatice: ocea-nică, mediteraneană, continentală; t°­med= 10-11°C; precipitaţii medii anuale = 630 mm; scad de la V la E; vara – secete severe
Climat mediteranean cont.
În N, iernile sunt reci şi umede, iar verile sunt fierbinţi şi umede- precipitaţii medii anuale = 560 şi 1900 mm
Climat temperat continental la N de mţii Balcani ;
Climat mediteranean la S de de mţii Balcani ; precipitaţii medii - 640 mm/an
Climat de tip temperat continental umed (pre-cipitaţii medii de 550 – 580 mm/an) ;expusă circulaţiei vânturilor aride şi reci din E
Hidrografia
Don, Nipru, Nistru, Dunărea, Bugul de Sud ;Ieşire la M. Neagră şi M. Azov
Dunărea ; Tisa ;
l.Balaton de origine tectonică
Dunărea ; Tisa ; Morava, Drava, Sava ;
Lacuri puţine
Dunărea, Iskăr, Mariţa,Struma; cele mai fierbinţi ape termale din Europa (1040 C)
Prut, Nistru, Râbniţa
L. Stânca-Costeşti (Prut)
L. Dubăsari (Nistru)
Elemente de biogeografie
Păduri de foioase.
Silvosepa şi stepa.
Vegetaţia caracteristică stepa ; păduri dominante cele de stejar
Păduri de foiase şi conifere ; întinse pajişti naturale
Stepa din N trece spre pădure de amestec din S.
Vegeraţia caracteristică este cea de stepă
Economia
*economie dependentă de importurile de energie din Rusia, ceea ce o face vulnerabilă
*resurse naturale bogate : fier, cărbuni, sare, gips ;
*agricultura :cereale,sfeclă de zahăr, tutun, cartofi, legume
*porturi : Odessa, Sevastopol
*ec. de piaţă - creştere puternică
* ţară industrial – agrară
* agricultură performantă – grâu, porumb, floarea soarelui;
* turism dezvoltat ;
* resurse naturale : bauxită, cărbuni, gaze naturale – în cantităţi mici ; fier
* resurse naturale : Fe, Cu, Zn, Pb, Ni, Au, Ag, marmură, pi-rită, calcar, sare, teren arabil.
* sect. ind. bine reprezentat – 46% din economie
* şomajul atinge cote alarmante
* economia – grav afectată de conflictul militar din anii ‘90
* resurse nat: bauxită, Pb, Zn, cărbune, teren arabil
* agricultură bazată pe cultura cerealelor, tutunului, legumelor şi trandafirilor (80% din piaţa mondială) ;
* import de materie primă pt. eng electrică
*turism în creştere
* ţară eminamente agrară cu resurse naturale puţine
*importă aproape toată eng electrică pe care o foloseşte
* produce fructe, legume, vin tutun.Ungaria.jpg


Ucraina.jpg


Serbia.jpg


Moldova.jpg

Bulgaria.jpg
Lectii si sinteze noi:sintezele sunt create de prof. Raducan Sorin

O harta a Romaniei:

harta_unitatilor_de_relief_Romania_micsorata.png

Harta muta Romania.jpg
etaje_biopedoclimatice.jpgCLIMATEL.JPGROMANIA.jpgAPELE.JPGEUROPA.jpg

NOU!!! MODEL SUBIECT SIMULARE DEC 2012 NOU!!!