Pentru clasa a XIII-a frecventa redusa ( anul scolar 2014-2015) va rog sa descarcati si studiati urmatoarele documente (lectii):

PLANIFICAREA MATERIEI Clasa a XIII-a F.R. GEOGRAFIE Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale
Semestrul I
Unitatea de Învăţare
Conţinuturi
Nr. ore
Perioada
Obs.
1. ELEMENTE DE
GEOGRAFIE
UMANĂ
ALE EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI
 • Sisteme de transport.

 • Mediul înconjurător şi peisaje.

 • Regiuni geografice în Europa şi în România.


2


S1-2


Test iniţial
 • Carpaţii – studiu de caz al unei regiuni geografice.

2
S3-4


Test secvenţial
 • Ţările vecine României


Va rog sa urmariti si hartile de pe pagina Clasa XII

2

S5-6


Test sumativ

Semestrul II
Unitatea de Învăţare
Conţinuturi
Nr. ore
Perioada
Obs.
2. ROMÂNIA ŞI
UNIUNEA
EUROPEANĂ
 • Formarea Uniunii Europene. Evoluţia integrării europene.
 • Caracteristici geografice, politice şi economice ale Uniunii Europene.2
S1-2 • România ca parte a Uniunii Europene.
 • Problema energiei în Uniunea Europeană şi România

2

S3-4
Test secvenţial
3. EUROPA ŞI
UNIUNEA
EUROPEANĂ ÎN
LUMEA
CONTEMPORANĂ
 • Probleme fundamentale ale lumii contemporane.
 • Rolul Europei în construirea lumii contemporane.
 • Uniunea Europeană şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii
 • Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană.
 • Europa, Uniunea Europeană şi România în următoarele decenii
2
S5-6


Test final

PLANIFICAREA MATERIEI
Clasa a XII-a F.R.
GEOGRAFIE
Europa – România – Uniunea Europeană. Probleme fundamentale

Semestrul II
|| Unitatea de Învăţare
Conţinuturi
Nr. ore
Perioada
Obs.
2. ELEMENTE DE
GEOGRAFIE
UMANĂ ALE
EUROPEI ŞI ALE ROMÂNIEI
· Caracteristici generale.
· Harta politică a Europei.
· Populaţia şi caracteristicile ei geodemografice.
2
S1-2

· Sistemul de oraşe al Europei.
· Analiza geografică a unor oraşe din Europa.
2
S3-4
Test secvenţial
· Analiza geografică a unor oraşe din România.
· Activităţi economice – caracteristici generale.
· Analiza unei ramuri industriale - energia electrică
2
S5-6
Test final