GEOGRAFIE ALTFEL

ALTFEL DE MUNTI


O animatie care ilustreaza impactul omului asupra mediului
Lectii ... in versuri

Va prezint aici cateva creatii rimate care ne pot ajuta sa retinem mai usor informatiile geografice. Acestea il au ca autor pe colegul meu prof. ION BUSUIOC de la Liceul Teoretic I.L.Caragiale din Moreni (Blog), caruia ii aduc multumirile mele si ... sper... si ale voastre.


ITALIA
(lecție în versuri!)
de prof.Ion Busuioc
Italia este un stat,
Care este așezat
În Europa, să știți,
Dar, în sud o să-l găsiți.

Dac-o să priviți pe hartă,
Conturul său ne arată,
Că are-o formă ciudată,
De cizmă cu toc, înaltă!

Are ca vecină marea
Ce-i spune Mediterana...
Mai precis, o mărginesc
Trei mări...și le denumesc:
Adriatică la est,
Tireniană la vest,
Iar la sud, o mare tonică,
Numele ei este...Ionică!
(Nu puneți accent pe „i”,
Ci pe „o”, măi dragi copii!
Să n-o numim eronat!
N-are nume de...băiat!!!
Numele mării provine
Din istorie, se pare,
De la vechi ionieni,
Care-au navigat pe mare.)

Astăzi sunt, și cinste vremii,
Vecini cu italienii:
Francezii, elvețienii,
Austriecii, slovenii.
În Italia sunt prezente,
Două țări independente,
Foarte mici ca suprafață,
Dar cu mare importanță:
Unul este Vatican,
Care e Statul Papal,
Altul, stat fără pereche,
San Marino se numește,
Republica cea mai veche,
Și cu asta se mândrește!
Ambele sunt țări-enclavă
Și, să vă explic în grabă:
Teritoriul lor de stat
E cu totul...în alt stat!!!
(Deci, un stat e-nconjurat
De hotarul altui stat!).
Italia este o țară,
Mai ales peninsulară.
Peninsula se numește...
Da, Italică...firește!
(Dar ea mai are un nume,
Apeninică îi spune...
De la Apenini, ce-s munți...
Nu cunosc aceasta mulți!)
E-o țară peninsulară
Dar, puțin, și insulară:
Are Insula Sicilia,
Are Insula Sardinia...
Și-alte insule mai mici,
Nu le amintim aici.
Reliefu-i variat,
Acesta este format
Din munți, dealuri și câmpii,
Haideți să vedem, copii!
În nord, și de strajă stau,
Munții Alpi, impunători,
4 000 de metri au,
Deci, cu vârfuri între nori.
Apoi, în partea centrală,
Ca o șiră vertebrală,
Munții Apenini sunt „Șeful”
Și domină relieful!
În Italia sunt vulcani,
Ce amenință de ani,
Că transformă lava-n fluviu!!!...
Ei sunt Etna și Vezuviu!
La poalele munților
E zona dealurilor.
Astfel, Alpii au la poale
Multe dealuri și coline,
Care au rocă mai moale,
Dealurile Prealpine.
Și tot la Alpi, la picioare,
E un podiș foarte mare,
Cu un relief mai plan,
Piemontul Italian.
(Piemont, să știți, s-ar traduce,
Ca fiind „picior de munte”).
Și câmpii Italia are,
A Padului – cea mai mare,
Iar în zone marginale,
Foarte aproape de mare,
Sunt și câmpii litorale.
Clima e subtropicală
Sau mediteraneană,
Cu veri calde, secetoase,
Cu ierni blânde și ploioase.

Apele sunt râuri scurte,
Ce coboară de la munte...
Arno, Pad mai cunoscute...
Și Tibru-mbrăcat de gală,
Că trece prin capitală!
Italia și lacuri are,
Unele sunt glaciare...
Trei au nume mai sonore:
Como, Garda și Maggiore.

Vegetația e bogată,
Pe relief etajată.
Jos, sunt maquis-uri țepoase,
Mai sus, păduri de foioase,
Și mai sus, de rășinoase,
Iar în vârf plante ierboase
(Ierburile or să țină
De vegetația alpină).

Populația, în persoane,
E de 60 milioane...
Și e-n creștere ușoară,
Nu pe cale naturală,
Ci datorită migrației,
Care dă spor populației.
Apropo de imigranți,
Care-s cei mai importanți?!
Românii, răspundeți tare,
Că-s în număr foarte mare!

La orașe, ce să zic...
Roma-i capitala țării,
Nu prea e vreunul mic,
Multe sunt la malul mării...
Ca să și scrieți ceva,
Să-nșirăm vreo câteva:
Milano, Torino, Bari,
Napoli și Cagliari.
De vreți să adăugați,
Vă rog, harta consultați!

Italia este bogată,
Economic dezvoltată,
Chiar dacă acum e criză
Și nu mai e chiar în priză!
Nordul e mai dezvoltat,
(Cu centre industriale,
Cu resurse naturale...
Cu terenuri mai fertile
Și cu tradiții textile...)
Sudul mai înapoiat.
(Cu o climă mai uscată,
Populație dispersată,
Relieful mai stâncos,
Vulcanism periculos...).
De Italia putem spune,
Că se remarcă în lume
Prin producția de struguri,
De măsline și de vinuri,
Prin cultivarea de citrice
Și alte plante specifice,
Prin turismul dezvoltat.
(Multe sunt de vizitat:
Orașele principale,
Cu atracții culturale,
Regiunile montane,
Cu atracții naturale,
Dar și cele litorale...
Nu vreau aici ca să-mi scape,
Orașul cu „străzi de ape”,
Ce se numește Veneția).
Și cu asta-mi închei...lecția.

Sper ca data viitoare,
La lecția următoare,
Să mai fiți cu toți în clasă,
Să nu emigrați în masă!


FLUVIUL DUNĂREA
(lecție în versuri!)
de prof. Ion Busuioc
Dunărea, precum mulți știu,
E un fluviu. De mărime mijlociu,
Imediat lungimea-i scriu.
Din Munții Pădurea Neagră,
De unde el izvorăște,
Și până la Marea Neagră,
Unde fluviul se oprește,
Parcurge-o distanță, deci,
De 2 860/două mii opt sute șaizeci,
În kilometri v-o zic,
Deci, nu e un fluviu mic.
Ba, în Europa-i mare,
După Volga, cel mai tare!

Străbate fix zece state,
Hai să le aflăm pe toate!
Germania e primul stat,
Acolo el s-a format
Prin unirea laolaltă
A două cursuri de apă.
(Breg și Brigach se numesc,
Dar nu vreau să obosesc
Mintea celor ce citesc
Cu nume ce nu-și doresc).
Apoi prin Austria trece,
Iarna cu apă mai rece,
Vara cu apă mai caldă,
Capitala sa o scaldă.
Și așa precum Sena
Parisul său îl străbate,
Așa Dunărea Viena
Și curge-ncet mai departe!
Alte țări i-apar în cale
Și alte trei capitale!
Mai întâi Slovacia este,
O țară ca din poveste,
Care îi închină slava,
Și capitala sa, Bratislava.
Apoi Ungaria urmează
Și pe ea o traversează,
Trece prin statul acesta,
Prin capitala sa, Budapesta.
Completând noi informația,
Fluviul trece prin Croația...
Și prin Serbia cu fală,
Și prin a sa capitală,
Care Belgrad se numește.
(„Oraș Alb” în românește).
Dunărea cu apă albastră,
Intră-apoi în țara noastră.
Formează hotar în sud,
Cu ce stat? Hai să v-aud!
Cu Bulgaria, evident!
Răspunsul e excelent!
În Republica Moldova,
Vreau să scriu să nu-mi pierd vorba,
Străbate în perimetru,
Știți cât? Doar...un kilometru!!!
Statul cu numărul zece,
Pe unde Dunărea trece,
Nu mai pot ca să țin taina,
Este chiar statul Ucraina.

De la izvor la vărsare,
Din Germania pân la mare,
Dunărea aceasta mare
Are mai multe sectoare.

Primul, SECTORUL ALPIN,
Pentru că-n Dunăre vin
Mai multe ape curgătoare
Ce-n Munții Alpi au izvoare.
Acestea sunt foarte multe...
Sunt râuri repezi de munte.
În acest sector alpin,
Cel mai important e Inn.

Alt sector, deși mai mic,
E SECTORUL PANONIC.
Numele, ca să se știe,
E de la acea câmpie,
Ce Panonică îi spune...
E în Ungaria, pe bune!
Aici fluviul colectează
Afluenții săi de bază,
Cei mai mari și importanți,
Vă rog ca să îi notați!
Ei sunt Raba, Tisa, Drava,
Mai sunt Sava și Morava.

Sectorul dinspre vărsare,
De la Baziaș pân la mare,
E SECTORUL ROMÂNESC,
De ce, nu mai amintesc!
Acesta, la rândul lui,
Are patru subsectoare.
În măsura timpului,
Vă spun despre fiecare.
Sectorul de Defileu,
Este, pe cuvântul meu,
(De mint, să mă bată Popa!)
Cel mai lung din Europa!
Acesta se desfășoară,
De la intrarea Dunării-n țară
Pân la un „bărăjel”
Numit Porțile de Fier.
De acolo, mai la vale
Pân la Călărași, apare
O parte largă și lungă,
Numită Sector de Luncă.
În aval de Călărași
Pân la Brăila-n oraș,
Apare, chiar și pe hărți,
Un Sector numit De Bălți.
Bălțile au fost cu apă,
Acum sunt bune de sapă!
Astfel, a Brăilei Baltă
A fost intens desecată
(Deci, apa îndepărtată!)
Și-a devenit, frățioare,
În prezent, „Insula Mare”!
Așadar, nu mai e Baltă
Și e mereu cultivată!
Sectorul dinspre vărsare,
De la Brăila la mare,
E Sectorul Maritim,
Ne notăm cu toți să știm!
Are denumire-așa
Că se poate naviga
Și cu vapoare ușoare,
Și cu vapoare...de mare!
De la Tulcea, Dunărea
Își formează Delta sa
Și se despletește-n cale,
În trei brațe principale.
Luate de la nord la sud,
Cin le spune? Vreau s-aud!
Primul e Chilia,care
Are debitul cel mare...
La Sulina e valabil,
Că e cel mai navigabil...
Și la ultimul ajung,
Sfântu Gheorghe, cel mai lung.

Fluviul Dunărea e important permanent,
Atât pentru România, cât și pentru continent.
Apa sa e folosită des în navigație,
Dar mai este folosită pentru irigație.
Are resurse de pește, mai produce și curent,
Dunărea e vizitată (în Deltă) chiar permanent.

Deci, ca să trag concluzie,
Fără vreo aluzie...
„Dunăre dacă n-aveam...”,
Eu ce lecție mai scriam/predam???